31 می 16

ماشین های راه سازی

  • بلدوزر D8 براي جاده سازي                 يك دستگاه

  • كاميون FH تانكر براي آبپاشي               يك دستگاه

  • گريدر كوماتسو براي تسطيح جاده        يك دستگاه