حفاري اكتشافي گچ

حفاري اكتشافي معادن گچ شركت كناف ايران

حفاري اكتشافي طلا

حفاري اكتشافي معدن طلاي سياه جنگل در منطقه مرزي ميرجاوه

حفاری و اکتشافی آهن

پروژه حفاری اکتشافی آهن معدن انرژی اتمی ساغند یزد

حفاري اكتشافي پلي متال

حفاري مغزه گيري در پهنه هاي اكتشافي سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

حفاری واکتشافی پلی متال

پروزه حفاری و اکتشافی پلی متال گردنه صلوات اردبیل

حفاری و اکتشافی سرب و روی

حفاری و اکتشافی مس و روی در منطقه انارک نائین

حفاری اکتشافی گچ هشترود

حفاری و مغزه گیری در معادن گچ هشترودآذربایجان شرقی شرکت کناف ایران

حفاری اکتشافی طلا

حفاری اکتشافی معدن طلای هوره در استان چهارمحال بختیاری

حفاري اكتشافي آهن در پهنه هاي ۳ و۵

حفاري نمونه گري در  پهنه هاي اكتشافي سيرجان و شيراز

حفاري اكتشافي طلا معادن استان آذربايجان شرقي ، اصفهان و زنجان

حفاري در معادن ارمغان خانه زنجان ، اردسان  ، قاپاق تپه ميانه