حفاري اكتشافي آهن در پهنه هاي ۳ و۵

حفاري نمونه گري در  پهنه هاي اكتشافي سيرجان و شيراز

حفاري اكتشافي طلا معادن استان آذربايجان شرقي ، اصفهان و زنجان

حفاري در معادن ارمغان خانه زنجان ، اردسان  ، قاپاق تپه ميانه

حفاري اكتشافي و انجام آزمايشات صحرايي

حفاري در معدن پروده شرقي