31 می 16

ماشین های سواری و متفرقه

۱- خودرو وانت تویوتا لندکروزر و جیپ استیشن لندکروزر                سه دستگاه

۲- خودرو سواری و مینی بوس برای جابجایی پرسنل جمعا                  چهار دستگاه

۳ – تراکتور با تانکر آبرسان برای حمل آب                                           سه دستگاه

۴ – تانکر و جرثقال ۵ تنی بنز ۹۱۱ برای جابجایی                               دو دستگاه

۵ – خودرو وانت پیکان                                                                       دو دستگاه