31 می 16

راد های حفاری

توليد انواع راد و كيسينگ هاي حفاري در استاندارهاي Q ، GR ، W و غيره با بهترين فولاد و انجام عمليات گرمايشي و سخت كاري رزوه طبق استاندارد هاي لانگير آمريكا