31 می 16

سرمته های حفاری

توليد انواع سرمته هاي حفاري در سايز ها و سختي هاي مختلف ( ديابوريت ، ديامي ، راكبيت  و …)

و همچنين نمايندگي فروش كمپاني هاي معتبر اروپايي و كانادايي