03 سپتامبر 16

حفاری اكتشافی مس

عنوان شرح
نوع حفاری حفاری اكتشافی مغزه گیری
محل پروژه معدن مس مغستان واقع در ساغند يزد
متراژ حفاری 1200 متر
كارفرما شركت آرياك
مشاور دفتر فني

حفاري اكتشافي مس در معدن مغستان