13 ژانویه 23

حفاری اکتشافی آهن

حجم پروژه 10000 متر
عمق گمانه ها 1000 متر
سایز حفاری HQ
محل اجرا معدن D19 بافق
کارفرما شرکت چادرملو ( دشت یوز)

در حال تجهیز کارگاه