04 دسامبر 16

حفاری اکتشافی اورانیوم

نوع حفاری مغزه گیری
محل پروژه شهرستان انارک و فردوس
متراژ حفاری 3000 متر
نوع مواد معدنی اورانیوم
کارفرما سازمان انرژی اتمی
مشاور شرکت فرنود

حفاری اکتشافی اورانیوم در معادن انارک و فردوس