29 نوامبر 16

حفاری اکتشافی گچ هشترود

نوع حفاری حفاری و اکتشافی
محل پروژه هشترود استان آذربایجان شرقی
متراژحفاری 1000 متر
کارفرما شرکت کناف ایران
مشاور دفترفنی کناف ایران

حفاری و مغزه گیری در معادن گچ هشترودآذربایجان شرقی شرکت کناف ایران