23 آگوست 16

حفاری اکتشافی گچ

عنوان شرح
حفاري اكتشافي 700متز
كارفرما شركت كناف ايران
محل اجرا معادن گچ خان خميس در شيراز
مشاور دفتر فني

حفاری اکتشافی در معادن گچ شركت كناف ايران