01 آگوست 22

حفاری اکتشافی ذغالسنگ در کرمان

عنوان حفاری اکتشافی ذعالسننگ
کارفرما شرکت فولاد زرند ایرانیان
محل اجرا خمرود زرند
مشاور شرکت معیار صنعت خاورمیانه
حداکثر عمق 350 متر