01 آگوست 22

حفاری اکتشافی ذغالسنگ

عنوان اکتشاف ذغالسنگ
محل اجرا معدن تخت زیتون و مهرآذین
کارفرما شرکت ذغالسنگ طبس احیا سپاهان