07 ژوئن 23

حفاری اکتشافی طلا

محل اجرا محدوده بزمان 2 و 3
کارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
حجم پروژه 15000 متر
آدرس استان سیستان و بلوچستان جاده ریگان به ایرانشهر بعد از مسجد ابوالفضل
حداکثر عمق گمانه ها 600 متر وبا سایز HQ