05 فوریه 18

حفاری اکتشافی طلا

نوع حفاری حفاری اکتشافی
محل پروژه منطقه معادن طلای هوره در استان چهارمحال بختیاری
متراژ 500
کارفرما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف ایمیدرو))
مشاور شرکت فنی مهندسی زرکاو آذربایجان

حفاری اکتشافی معدن طلای هوره در استان چهارمحال بختیاری