03 دسامبر 16

ساير پروژه هاي انجام شده

0 0

1 – حفاري اكتشافي مس به میزان 600 در محدوده شكسته سبز و شکسته مهرخش  بيرحند از شرکت ایتوک ایران

2- حفاری اکتشافی در معادن مس زری مون استان یزد شرکت آتیه سازان صنعت معدن به میزان 4000 متر

3 – حفاری اکتشافی آهن در معدن گل گهر سیرجان  به میزان 2100 متر شرکت سنگ آهن گل گهر

4- حفاری اکتشافی طلا  به میزان 2000 متر در معدن چیچکلو شهرستان تکاب

6- حفاری اکتشافی در معادن مارن و آهک سیمان باقران در منطقه مرزی گزیک بیرجند به میزان2000 متر

7- حفاری اکتشافی در معادن آهک و مارن سیمان کیاسر  به میزان 600 متر

8- حفاری اکتشافی در معادن آهک و مارن سیمان فرجاد سبزوار به میزان 1000 متر

9- حفاری اکتشافی در معدن گچ ده نمک شرکت کناف آلمان  به میزان 1500 متر

10- حفاری اکتشافی در معادن آهک و مارن سیمان ارومیه به میزان 500 متر

11- حفاری در معدن آهن خیبر ندوشن یزد شرکت معادن خیبر به میزان 500 متر شرکت خیبر یزد

12- حفار ی اکتشافی  آهن در معدن خبر استان کرمان  به میزان 5000 متر شرکت زمرد نشان کرمان

13- حفاری اکتشافی طلا در معادن گلوجه و باشکل استان زنجان و قزوین به میزان 3000 متر شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

14- حفاری اکتشافی مس در معدن تل بارگاه حاجی آباد  بندر عباس شرکت پارس زمین به میزان 2000 متر

15-حفار ی اکتشافی  آهن در معدن کاهدان قاسم بیگی به میزان 1000 متر شرکت کانی سازان ونداد

16- حفاری اکتشافی در معادن باباعلی 2 و گلالی 2 صالح آباد همدان به میزان 3000 متر شرکت موننکو ایران

17- حفاری اکتشافی در معادن آهک و نمک سرخه شرکت کربنات سدیم سمنان به میزان 2250 متر

18- حفاری اکتشافی ذغال سنگ در معدن کوه ورامی و کوچکعلی  طبس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به میزان 12000 متر سال 1392-1391

19- حفاری اکتشافی اورانیوم در معادن اورانیوم انارک و فردوس سازمان انرژی اتمی به میزان 3000 متر سال 1392

20- حفاری اکتشافی در معادن بی بی شهربانو و لپه زنک شرکت سیمان تهران به میزان 5000  مترسال 1392

21- حفاري اكتشافي ذغالسنگ در منطقه كالشور طبس شركت چيني پرديس صدر پاژ به ميزان 3000 متر

22- حفاري اكتشافي سرب و روي معدن تاش و مجن شركت تاش و مجن شاهرود سال 1393

23- حفاري اكتشافي منگنز در معدن پالنگان كردستان شركت آدان سازان دينا سال 1394