13 ژانویه 23

پروژه حفاری در محدوده طلا

حفاری اکتشافی طلا 4000 متر
عمق گمانه ها 500 متر با زاویه تا 30 درجه با سایز HQ
محل اچرا معدن طلای لار زاهدان

در حال اجرا