30 ژوئن 24

پروژه حفاری ذغالسنگ در طبس

پروژه عملیات حفاری مغزه گیری
مقدار 10.000 متر
حدکثر عمق 1000 متر
محل کوچکعلی جنوبی
نوع ماده معدنی ذغالسنگ
کارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران